Planos de acesso a Internet Ilimitado

Sem limites de consumo 24/24

Plano 05 Mbps

Consumo Ilimitado
05 Mbps
02 Mbps

4.273,50 MT
Mjesečno
1.923,00 Naknada za postavljanje
Naruči
Plano 07 Mbps

Consumo Ilimitado
07 Mbps
02 Mbps

5.982,91 MT
Mjesečno
1.923,00 Naknada za postavljanje
Naruči
Plano 10 Mbps
8.547,00 MT
Mjesečno
1.923,00 Naknada za postavljanje
Naruči
Plano 12 Mbps
10.256,00 MT
Mjesečno
1.923,00 Naknada za postavljanje
Naruči
Plano 16 Mbps

Consumo Ilimitado
16 Mbps Download
06 Mbps Upload
Acesso 24/24

10.256,00 MT
Mjesečno
1.923,08 Naknada za postavljanje
Naruči